ชื่อสินค้า : Nikon
สินค้ารุ่น : D200
ราคา 9,500 บาท